In het kader van de Europese regelgeving zijn ook kerken gehouden regels op te stellen en bekend te maken hoe zij omgaan met betrekkinjg tot privacy gevoelige gegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het lid zijn van een kerk is op zich al een bijzonder persoonsgegeven. Tezamen met de Morgenster heeft de Kristalkerk een tweetal documenten opgesteld, welke gaan over het algemeen beleid en de gang van zaken rondom kerkdiensten, de Privacyverklaring en het Privacyprotocol. Beide vind je hieronder.


 

Privacyverklaring   Het beleid rondom privacy

Privacyprotocol       Privacy en auteursrechten rondom de kerkdiensten 

Ga naar boven