De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de Samenwerkingsgemeente (CGK-NGK). 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

 

Een uitgewerkte litugie is (indien aanwezig) beschikbaar voor ingelogde leden.

 

Vanaf 20 januari 2019 is op het afgesloten deel van de website tijdens de diensten ook een live video verbinding aanwezig. Daarmee kun je via internet op afstand ook de presentaties uit de dienst volgen. Kerkdienst gemist blijft ook beschikbaar.


 

 

Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
20 januari '19 09.30 ds. Tj. Van Dijk – Zwolle-Zuid 1-2, 7-8 Diaconie
16.30 ds. H.R. van de Kamp   Zending & Hulpverlening
27 januari '19 09.30 kand. H. van Noort 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Kerk
16.30 ds. L.G. Compagnie   Inloophuis
3 februari '19 09.30 ds. D.P. Verdouw 1-2, 7-8 Diaconie
16.30 kand. H. van Noort   Voedselbank
10 februari '19 09.30 ds. L.G. Compagnie 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Heilig Avondmaal / Diaconie
16.30 ds. L.G. Compagnie    

 

.

 


 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Ga naar boven