De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de wijkgemeente van de Morgenster. 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

Op het afgeschermde deel van de website:

- is een uitgewerkte litugie (indien aanwezig) beschikbaar.

- kunnen besloten uitzendingen worden gevolgd (ook van de Morgenster).

- is een live video verbinding aanwezig. Daarmee kan ook de beamerpresentatie uit de
  dienst gezien worden. 


 

Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
15 dec. '19 09.30 ds. L.G. Compagnie 1-2, 3-4, 5-6 H. Avondmaal \  diaconie
16.30 ds. W. de Bruin Zutphen   H. Avondmaal \  diaconie
22 dec. '19 09.30 ds. L.G. Compagnie   Kerk
16.30 ds. L.G.Compagnie   Bralectah/Luisterpost / 1e Kerstdag
25 dec. '19 10.00 ds. R.R. Roth   Kerk
29 dec. '19 09.30 ..   Kerk
16.30 ..   SGJ Timon
31 dec. '19 19.00     Steun buitenlandse studenten / Oudejaarsavond

 

.

 


 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Ga naar boven