De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de Samenwerkingsgemeente (CGK-NGK). 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

 

Een uitgewerkte litugie is (indien aanwezig) beschikbaar voor ingelogde leden.

 


Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
16 december '18 09.30 br. H. van den Berg 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Noodhulp reserve
16.30 ds. A. Mol   Noodhulp reserve
23 december '18 09.30 kand. R. Elzinga 1-2, 7-8 Kerk
16.30 ds. W.F. Wisselink   Bralectah / Luisterpost
25 december '18 10.00 ds. K. van den Geest --1e Kerstdag Kerk
30 december '18 09.30 br. F. de Gelder 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 Kerk
16.30 ds. M. Biewenga   SGJ Timon
31 december '18 19.00 ds. J. van den Bos - Jaarwisseling Steun buitenlandse studenten

.

 


 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Ga naar boven