De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de wijkgemeente van de Morgenster. 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

Op het afgeschermde deel van de website:

- is een uitgewerkte litugie (indien aanwezig) beschikbaar.

- kunnen besloten uitzendingen worden gevolgd (ook van de Morgenster).

- is een live video verbinding aanwezig. Daarmee kan ook de beamerpresentatie uit de
  dienst gezien worden. 


 

N.B. 

Gedurtende de zomervakantie (14 juli '19 t/m 18 augustus '19) vindt de gezamenlijke morgendienst plaats in de Kristalkerk.

De gezamenlijke middagdienst vindt dan plaats in de Morgenster, Freudstraat 18 te Hengelo.

 

Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
30 juni '19 09.30 ds. L.G. Compagnie  1-2, 3-4, 5-6 diaconie
16.30 ds. R. Roth   ZOA
7 juli '19 09.30 ds. M. Biewenga 1-2, 7-8 Kerk
16.30 ds. Wisselink Almelo   Plaatslijke evangelisatie
14 juli '19 09.30 ds. R. Roth - Koningskind 
16.30 ds. A. Mol   Koningskind 
21 juli '19 09.30 ds. R. Roth - Red een kind
16.30 ds. R. Roth   Red een kind 

 

.

 


 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Ga naar boven