De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de wijkgemeente van de Morgenster. 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

Op het afgeschermde deel van de website:

- is een uitgewerkte litugie (indien aanwezig) beschikbaar.

- kunnen besloten uitzendingen worden gevolgd (ook van de Morgenster).

- is een live video verbinding aanwezig. Daarmee kan ook de beamerpresentatie uit de
  dienst gezien worden. 


 

Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
1 mrt '20 09.30 ds. R. Roth 1-2, 7-8 Noodfonds Hengelo
16.30 ds. A.J. Holsappel (Nijverdal)   Kerk 3GK
8 mrt '20 09.30 ds. L.G.Compagnie 1-2, 3-4, 5-6 Diaconie
16.30 ds. F. aan het Rot, Enschede   Gevangenenzorg
15 mrt '20 09.30 br. Harmen v.d. Berg 1-2, 7-8 Noodhulp
16.30 ds. L.G.Compagnie   Noodhulp
22 m,rt '20 09.30 ds. R. Roth 1-2, 3-4, 5-6 Kerk
16.30 ds. F. aan het Rot, Enschede   Kerk 3GK

 

.

 


 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Ga naar boven