De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de Samenwerkingsgemeente (CGK-NGK). 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

 

Een uitgewerkte litugie is (indien aanwezig) beschikbaar voor ingelogde leden.

 


Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
28 oktober '18 09.30 br. F. De Gelder 1-2, 7-8 Kerk
16.30 br. G. van Ringelesteijn   Volkskerstzang
4 november '18 09.30 ds. L.G. Compagnie 1--2, 3-4, 5-6 Diaconiën
16.30 ds. A.J.Mol   Diaconiën
7 november '18 19.00 ds. D.P. Verdouw Schoenendoos 4Kids - Dankdagcollecte 
11 november '18 09.30 ds. M. Biewenga 1-2, 7-8 Volkskerstzang
16.30 ds. L.G. Compagnie   Plaatselijke evangelisatie
18 november '18 09.30 kand. J. Hooiveld 1-2, 3-4, 5-6 Kerk
16.30 ds. L.G. Compagnie   Volkskerstzang
25 november '18 09.30 kand. R. Elzinga 1-2, 7-8 Diaconie
176.30 kand. R. Elzinga   Voedselbank

.

 


 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Ga naar boven