Onze (em.) predikant Michiel Dronkers is een serie gestart, waarvan af en toe een aflevering zal verschijnen. Bovendien komt die alleen op deze site: liefhebbers kunnen hem daar afhalen.

De serie heet Digger (letterlijk: 'graver') en de serie zoekt naar aanleiding van een tekst uit de bijbel naar diepere lagen. Daarbij gaat de overdenking aanmerkelijk verder dan in de preek: echt voor liefhebbers dus.  

De Gezalfde

Psalm 84:10.  Een vreemde eend in de bijt van deze psalm: vers 10. In een psalm die om de tempel heen cirkelt komt ineens een gebed voor de koning naar voren: Gods Gezalfde.

Ga naar boven