Blikopener

Blik opener is een serie bijbeloverdenkingen van onze (em.)predikant ds. M.A.Dronkers, die de menselijke blik op dingen verheldert.
Ze zijn gebaseerd op preken die gehouden zijn in de Kristalkerk.

Advent: hoop doet leven

Psalm 130 (Matth.1:21). In de oude kerk speelde in de adventsliturgie een psalm als psalm 130 een toonzettende rol.

Kleingeloof

Marcus 4: 35-41.  Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: zijn de discipelen na dit nieuwe staaltje van wondermacht van Jezus nu echt opgeschoten?

Dankuur 

Filippenzen 4:4-7.

Dankbaarheid is bij ons vaak een concrete optelsom en dus een ‘eindstation’: als je veel gekregen hebt heb je veel reden voor dankbaarheid,

Verbondenheid

Efeziërs 2: 1-10.  Niks zo mooi als verbondenheid. Niks zo moeilijk ook.

Koning zijn als een kind

Psalm 8 (Psalm 131, Matth.18: 1-7, l Kor.1:26-31)

Wat een geweldige psalm!

Eenheid, genade, recht en vrede...

Psalm 122, Jesaja 2:1-9, Efeziërs 2: 14-22.

Daar zou je met reden enorm blij van worden.

Overtuigen...

Johannes 16: 8-11.

Johannes 14 tot 16 is als het ware een soort testament van de Here Jezus. Een testamenttoespraak.

Fake: 666

Openbaringen 13
Je hebt ze: echte Rolex horloges en namaak. De eerste peperduur, de tweede voor een relatieve habbekrats.

Genezing

1 Korinthiërs 15: 55-57

De kleine Jantje heeft weer eens gespeeld op die plek waarvan mama gezegd had: daar moet je niet komen,

Paasbrood

Johannes 6: 48-51 (Pasen en avondmaal)

In de supermarkten puilden de vakken weer uit van paashazen, paaseieren en paasbroden. Niks mis mee hoor, als het maar niet je hele Pasen bepaalt, nietwaar?

Intocht

Dat maak je niet vaak mee.
Dat mensen hun beste kleren zomaar op straat gooien, dat de moeders het ook prima vinden dat hun kindertjes dat doen,

Countdown

We kennen  het allemaal wel.
Het aftellen naar nul en dan gebeurt er iets opzienbarends.

Geluk op z’n kop

Matteüs 5: 3,4,5    ‘Gelukkig de armen, de treurenden, de zachtmoedigen, want…’.

Een wijs hart

Psalm 90: 12.  

Daar loopt het eerste gedeelte van Mozes’ gebed dus op uit: op de bede om een wijs hart (vs.12). Blijkbaar is dat voor Mozes van doorslaggevend belang. Dat we wijs worden.

Godsverduistering

Jesaja 8: 17

Advent –het vieren van de komst van het Licht in de wereld in Jezus’ geboorte- advent begint met duisternis.

Natuur en genade

Het boek Leviticus is Gods gebruiksaanwijzing hoe je in Kanaän, dat land dat zweert bij de kracht van de natuur (Baäl en Astarte, de vruchtbaarheidscultus waarin de potentie van mens, natuur en cultuur gevierd wordt), kunt leven vanuit de genade.

Sabbatical year

Zo noemen wij dat in onze (verengelste) samenleving, wanneer je een jaar op adem mag komen.

Heilig

Tja, wat moet een mens met het bijbelboek Leviticus? Hoofdstuk na hoofdstuk met bepalingen over offers, over de dienst van de Levieten en de priesters, over reine en onreine dieren, heilige dagen en feesten, heiligheidswetten op allerlei gebied, niet in  het laatst ook op gebied van de seksualiteit;

Voedingsbodems

Vanaf Lucas 8 gaat Jezus ineens in zijn toespraken over op gelijkenissen.

Dat was trouwens in Jezus’ dagen een beproefde stijl van preken. Veel andere rabbi’s  en theologische leraren deden dat ook. Spreken in gelijkenissen. Een populair preekgenre in Jezus’ dagen zullen we maar zeggen.

Woord in de woestijn

Matth.4: 1-4.  De start van Jezus’ publieke optreden was zijn doop in de Jordaan door Johannes. De Geest daalt als een duif op Hem neer wanneer Hij al biddend uit het water omhoog komt.

Herkauwen 

Psalm 1: 2.   Een koe is een simpel dier. Groot maar dom. Dat valt te bezien.

Merk

Psalm 139: 13,14; Ef.1:13, 4:30.   Merkkleding. Alles staat of valt met het merk. Hema-ondergoed is mooi, maar Björn Borg, dat is je ware.  Daar heb je ook een stuiver meer voor over, nietwaar?

Ga naar boven