Gereformeerd vrijgemaakt

Als gereformeerde christenen geloven we dat in het leven van een christen alles draait om Jezus. Christen-zijn betekent Jezus liefhebben en eren, Hem dienen en volgen. Als we God beter willen leren kennen, zullen we ons moeten verdiepen in Jezus. We zullen onszelf de vraag moeten stellen: Wie is Jezus en wat heeft Hij mij vandaag te zeggen? En we geloven dat als we Jezus centraal stellen in ons leven, we steeds meer zullen gaan lijken op Hem (vol vergeving, zachtmoedig, liefdevol, vredelievend), door zijn Geest. In Jezus vind je alles wat je als mens vaak zo hard nodig hebt.

Deze bijbelse boodschap is zo simpel, dat zelfs een kind het kan begrijpen. En deze boodschap is zo rijk en diep, dat zelfs de knapste mensen het niet kunnen bevatten. Als gereformeerde christenen proberen we deze boodschap dan ook van harte uit te stralen!

Wilt u meer weten over onze kerken en over ons kerkverband, kijk dan op www.gkv.nl