Ons geloof

 

Als christenen geloven we dat God bestaat en dat Hij alles heeft gemaakt. We zijn hier niet zomaar, maar we bestaan omdat God ons heeft gewild. Als Schepper houdt Hij zielsveel van ons. Hij vraagt dan ook van ons dat we Hem en elkaar van harte, grenzeloos liefhebben. We geloven en ervaren helaas ook dat we daar fundamenteel in tekort schieten. Wij zijn juist vaak gericht op onszelf en op ons eigen geluk, terwijl God van ons vraagt de ander centraal te stellen in ons leven. We beseffen daarom dat we Gods vergeving en genezing van onze zelfgerichtheid nodig hebben


We geloven dat God ons vergeving biedt, door Zichzelf aan ons te geven. Jezus stierf aan het kruis en nam onze schuld op Zich. Hij betaalde zo voor al ons tekortschieten. In Jezus’ zelfopoffering zien we iets van Gods liefde voor ons. Hij wil ons zo graag vergeven, dat we alleen maar ‘ja’ hoeven te zeggen tegen zijn aanbod van vergeving. Alleen, daar hebben we als trotse mensen juist vaak zoveel moeite mee… .

We geloven ook dat God ons wil genezen van onze zelfgerichtheid. En Hij is zelf het medicijn, want Hij vraagt ons of Hij aan de touwtjes van ons leven mag trekken. Als we ons focussen op Jezus, als we Hem vereren, dienen en aanbidden, dan zullen we steeds meer worden als Hij. Gericht op anderen, vol vergeving, liefde en zachtmoedigheid. Dan werkt God met Zijn Geest in ons.