23 november 2019, aanvang 19.45 uur

Programma

 

Welkom

Aansteken van een kaars

 

Inleiding

Koor                                 “Thou knowest, Lord”                              Henry Purcell (1659-1695)     

 

Moment van stilte en inkeer

 

Psalmengebed:

Samenzang        :            Psalm 68: 1,2                               

Koor                   :            John Rutter - Psalm 23 “The Lord is my shepherd”
Samenzang        :            Psalm 126a – “Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap

 

Schriftlezingen

OT-lezing           :            Jesaja 65:17-23
Samenzang        :            Liedboek 749: 1

Epistellezing      :            2 Petrus 3: 3-14

Tenoren koor    :            Uit cantate 140: “Zion hört die Wächter singen”   J.S. Bach (1685-1750)            

Evangelie           :            Mattheus 25: 1-13

Samenzang        :            Liedboek 749: 3

 

Gedicht

 

Stilte

 

Gebeden

Na het eerste deel (de voorbeden) volgt gelegenheid voor stil gebed, waarin iedereen zijn

persoonlijke gebeden tot God kan richten. Als samenvatting van alle gebeden wordt het gebed

afgesloten met het gezamenlijk zingen van het “Onze Vader” .

- Voorbeden - gebedsonderdelen tijdens het voorbedengebed worden telkens afgewisseld

met het Taizé gebed: “Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God”

- Stil gebed

- Koor: “Unser Vater in dem Himmel”                                Gottfried August Homilius (1714-1785)

 

Avondlied:

Samenzang        :            LB 248 – “De dag, door uwe gunst ontvangen”

                                         1: allen, 2: mannen, 3: vrouwen, 4: allen

 

Uitleiding

Koor                   :            John Rutter - “A Clare Benediction”

 

 

Graag in stilte de kerk verlaten.

In de hal is gelegenheid voor het drinken van een kop koffie