De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de Samenwerkingsgemeente (CGK-NGK). 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, hieronder weergegeven. 

De liturgie wordt ook vermeld op de site Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u een dienst live volgen of achteraf beluisteren.


Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
25 januari '16 20.00 Bidstond voor de gemeente
28 januari '18  09.30 Ds. W.F. Wisselink, Almelo 1-2, 3-4, 7-8 Kerk
16.30 Ds. E. Woudt   Inloophuis
4 februari '18  09.30 Ds. D.P. Verdouw 1-2 Diaconie
16.30 Ds. W.M. van Wijk, Deventer   Voedselbank
11 februari '18 09.30 Ds. L.G. Compagnie 1-2, 3-4, 7-8 Diaconie, Heilig Avondmaal gezamenlijk met CGK/NGK
16.30 Ds. L.G. Compagnie   Diaconie, Heilig Avondmaal gezamenlijk met CGK/NGK
18 februari '18 09.30 leesdienst 1-2, 3-4  --
16.30 leesdienst    --
25 februari '18  9.30 Ds. D.P. Verdouw 1-2, 3-4, 7-8  --
16.30 Ds H. Scheffer    --
4 maart '18 09.30 Ds. P.R. Baas 1-2, 5-6  --
16.30 leesdienst    

.

 


 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Ga naar boven