De morgendiensten beginnen in principe om 09.30 uur en de middagdiensten om 16.30 uur. De middagdiensten zijn een gezamenlijke dienst met de Samenwerkingsgemeente (CGK-NGK). 
De liturgie van de diensten wordt, zodra deze bekend is, weergegeven op de website Kerkdienstgemist.nl. Daar kunt u de dienst ook live volgen of achteraf beluisteren.

 

Een uitgewerkte litugie is (indien aanwezig) beschikbaar voor ingelogde leden.

 


Datum Tijd Voorganger KIKK Collecte / Bijzonderheden
25 maart '18 09.30 ds. L.G. Compagnie 1-2, 3-4, 7-8 Koningskind
16.30 ds. M. Biewenga   Voedselbank
30 maart '18 19.00 ds. M. Biewenga   Goede Vrijdag  - coll. Inloophuis

1 april '18

1e Paasdag

09.30 ds. F.J. Bijzet 1-2, 5-6 Heilig Avondmaal - coll. Diaconieën
16.30 ds. W.F. Wisselink   Heilig Avondmaal - Diaconaal noodfonds
8 april '18 09.30 kand. D. Groeneveld 1-2, 3-4, 7-8 Kerk
16.30 --   Noodhulp reserve
15 april '18 09.30 ds. M.Biewenga 1-2, 5-6 Diaconie
16.30 ds. L.G. Compagnie   Zending/Hulpverlening
22 april '18 09.30 ds. J.M. van Leeuwen 1-2, 3-4, 7-8 Kerk
16.30 --   Plaatselijk evangeliatie
29 april '18 09.30 -- 1-2, 5-6 Diaconie
16.30 ds. L.G. Compagnie   Inloophuis

.

 


 

Crèche en KIKK

Voor de kleine kinderen is oppas geregeld en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is een eigen programma. 

Hoe gaat het er toe? .....

Stoelen gereserveerd...   Kussens...  Calamiteiten........  Parkeren..... 

Ga naar boven