Onze gemeente bestaat uit ongeveer 750 mensen, jong en oud, groot en klein, dik en dun. Mensen van een heel verschillend pluimage. Er zijn ruim 100 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, waarvan de meeste 4 tot 12 jarigen naar de basisschool de Triangel gaan. Ongeveer 150 jongeren vallen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Voor en door deze jongeren worden allerlei sociale en geloofsgerelateerde activiteiten georganiseerd. Het grootste gedeelte van de gemeente wordt gevormd door mensen in de leeftijd van 25 tot 65 jaar terwijl ook de 65plussers goed vertegenwoordigd zijn. Een kerkenraad is verantwoordelijk voor het (geestelijk) reilen en zeilen van de gemeente, terwijl veel mensen zich inzetten in commissies of juist buiten commissies om zorg voor elkaar en anderen dragen.
Kortom, onze gemeente kan worden gekenschetst als een heel normale gemeenschap van mensen, met relatief veel jeugd.

Ga naar boven